บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

In-Game Mail Delay

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 98485
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I sent a letter to my friend but they haven't received it yet.
  • My friend sent me items in the mail but they haven't arrived.
  • Mail on my WoW Classic account isn't showing up right away.

In WoW Classic, mail takes one hour to arrive even if the mail is from characters on the same account.

In the current expansion of wow, mail delivery time varies depending on the origin and attachments of the message:

  • Simple messages, returned mail, and mail from guildmates arrive immediately
  • Mail from the same Battle.net account also arrives immediately regardless of attachments
  • Mail from another Battle.net account takes one hour to arrive if an item or currency is attached
  • Mail from the Auction House to the seller takes one hour if currency is attached