บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

In-Game Mail Delay

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 98485
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I sent a letter to my friend but they haven't received it yet.
  • My friend sent me items in the mail but they haven't arrived.
  • Mail on my WoW Classic account isn't showing up right away.

Mail delivery time varies depending on the origin and attachments of the message:

  • Simple messages, returned mail, and mail from guildmates arrive immediately
  • Mail from the same Blizzard account also arrives immediately regardless of attachments
  • Mail from another Blizzard account takes one hour to arrive if an item or currency is attached
  • Mail from the Auction House to the seller takes one hour if currency is attached
  • WoW Classic mail takes one hour to arrive even if the mail is from characters on the same account