บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Purchase Character Boost

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 98951
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Don't find the option to buy a boost in-game
  • Error: We see that you are trying to buy World of Warcraft: Level 60 Boost in a different region than your Battle.net account region. To complete your purchase, visit the Battle.net web Shop

You can only buy Character Boosts in the in-game Shop. If you are trying to buy the Dark Portal Pass for Burning Crusade Classic, check our How to Buy the Dark Portal Pass article.

Shop Button Greyed Out

Your account is protected by Parental Controls. The person managing your Parental Controls can enable in-game purchases for you or request that we disable parental controls.

Character Boost Product Missing in the Shop

We only sell level 60 Shadowlands Character boosts at this time.  All previous types of character boosts are no longer available.

Error: "We see that you are trying to buy World of Warcraft: Level 60 Character Boost in a different region than your Battle.net account region."

The country of residence registered on your Battle.net account must belong to the same region as your World of Warcraft account. For example, if you play on American realms, the country registered on your Battle.net account must belong to America. If you recently moved countries, you can update your registered country on your Battle.net account to resolve the error.