โปรดทำตามขั้นตอนในบทความ สร้าง Fireside Gathering และ ก่อตั้งโรงเตี๊ยมของคุณ เพื่อแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่เจ้าของโรงแรมจะพบ

หมายเหตุ: เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาเริ่มต้นของงานได้