ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดการชำระเงินที่ค้างอยู่ขณะพยายามเข้าใช้ร้านค้า Hearthstone คุณจะต้องดำเนินการชำระเงินจากอุปกรณ์ที่คุณเริ่มต้นทำธุรกรรม ติดต่อผู้ดูแลเกมหากยังประสบปัญหานี้อยู่