หากคุณพยายามติดตั้ง Warcraft III และหาซีดีคีย์ของคุณไม่เจอ:

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Blizzard ของคุณ
  2. คลิกที่เกมที่ต้องการในเมนู บัญชีเกมของคุณ
  3. คัดลอก คีย์เกม ความยาว 26 ตัวอักษร