โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในบทความการสนับสนุนของเรา หากคุณกำลังประสบปัญหาในการเชื่อมต่อ หากคุณไม่พบขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดเลยที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ให้ตรวจสอบฟอรัมของเราเพื่อดูปัญหาที่คล้ายกันก่อนที่จะติดต่อเรา