การกู้คืนไอเท็มใน World of Warcraft

ไอเท็มใน World of Warcraft ถูกซื้อขาย ถูกยกเลิกการพัฒนา หรือถูกทำลายหรือ? ใช้การกู้คืนไอเท็มเพื่อที่จะรับไอเท็มเหล่านั้นคืนมายังกล่องจดหมายของคุณและเราจะเรียกคืนวัตถุดิบที่ได้รับ

ดูว่าคุณทำอะไรหายไป

หลังจากคุณเลือกตัวละครแล้ว คุณจะได้รับรายการไอเท็มที่ถูกซื้อขาย ถูกทำลาย หรือถูกยกเลิกการพัฒนา เลือกไอเท็มที่คุณต้องการจะได้รับคืน

พร้อมใช้งานหนึ่งครั้งในทุกๆ 15 วัน

บัญชี World of Warcraft สามารถใช้บริการนี้ได้หนึ่งครั้งในทุกๆ 15 วัน

นำมันกลับมา

เราจะใช้การส่งจดหมายภายในเกมในการส่งไอเท็มที่ถูกซื้อขาย ถูกทำลาย หรือถูกยกเลิกการพัฒนา กลับไปยังตัวละครของคุณ โดยปกติแล้ว จะใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีเท่านั้น เมื่อเราเรียกคืนไอเท็มที่ถูกยกเลิกการพัฒนามาแล้ว เราจะเรียกคืนวัตถุดิบที่ได้รับมาจากการยกเลิกการพัฒนาด้วย

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกคืนไอเท็มหรือ? ตรวจดูบทความสนับสนุนของเรา

เริ่มการเรียกคืนไอเท็ม