การกู้คืนไอเท็มใน World of Warcraft

ไอเท็มใน World of Warcraft ถูกซื้อขาย ถูกสลาย หรือถูกทำลายใช่หรือไม่ ใช้การกู้คืนไอเท็มเพื่อรับไอเท็มเหล่านั้นคืนที่กล่องจดหมายของคุณและเราจะเรียกคืนวัตถุดิบคุณได้รับ

ดูว่าคุณทำอะไรหายไป

หลังจากคุณเลือกตัวละครแล้ว คุณจะได้รับรายการไอเท็มที่ถูกซื้อขาย ถูกทำลาย หรือถูกสลาย เลือกไอเท็มที่คุณต้องการจะได้รับคืนจากรายการนี้

พร้อมใช้งานหนึ่งครั้งในทุกๆ 7 วัน

บัญชี World of Warcraft สามารถใช้บริการนี้ได้หนึ่งครั้งในทุกๆ 7 วัน

นำไอเท็มกลับมา

เมื่อระบบดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะใช้การส่งจดหมายภายในเกมในการส่งไอเท็มกลับไปยังตัวละครของคุณ เราจะเรียกคืนวัตถุดิบที่คุณได้รับมาจากการสลายไอเท็มเมื่อเราเรียกคืนไอเท็มแล้ว

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกคืนไอเท็มใช่ไหม ดูบทความสนับสนุนของเรา

เริ่มการเรียกคืนไอเท็ม