บัญชี แอพ และร้านค้า
World of Warcraft
Warcraft Rumble
Diablo IV
Diablo Immortal
Overwatch
Hearthstone
Warcraft III: Reforged
Diablo II: Resurrected
Diablo III
StarCraft II
StarCraft Remastered
Heroes of the Storm
Blizzard Arcade Collection
เกมคลาสสิก
BlizzCon
เรื่อง

31 ผลลัพธ์สำหรับ "Install or patch problem"

Cannot install or Patch Call of Duty: Black Ops 4

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
บทความ
สินค้า:

World of Warcraft does not support 32-bit operating systems.

อัพเดตแล้ว: 3 ปี ก่อน
บทความ

Information on error BLZBNTBNU00000001

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
บทความ
สินค้า:

Information on error BLZOWPAY10050213.

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
บทความ
สินค้า:

Payment failed. Your financial institution may be denying the payment. Contact your bank or credit card issuer for help.

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
บทความ
สินค้า:

ข้อมูลข้อผิดพลาด BLZBNTBNA00000006.

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
บทความ
สินค้า:

It is not possible to merge the progress of two or more games into one.

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
บทความ

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แพตช์ของเรา แต่คุณไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแพตช์ได้

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
บทความ
สินค้า:

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด BLZBNTAGT0000083F

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
บทความ

Friend or family member used payment information without permission and I would like a refund for the purchase(s) made

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
บทความ
สินค้า: