บัญชี แอพ และร้านค้า
Overwatch®
World of Warcraft™
Hearthstone™
Heroes of the Storm™
Warcraft® III: Reforged™
Diablo® IV
Diablo® Immortal™
Diablo™ III
StarCraft™ II
StarCraft® Remastered
เกมคลาสสิก
Call of Duty®: Modern Warfare®
Call of Duty®: Black Ops 4
Destiny 2
BlizzCon®
Blizzard อีสปอร์ต
เรื่อง

ประเภท

13 ผลลัพธ์สำหรับ "Technical"


อธิบายระดับการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Blizzard และ Activision

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
บทความ

Trying to load the game returns error "Direct3D failed to initialize"

อัพเดตแล้ว: 12 เดือน ก่อน
บทความ

Slow and choppy gameplay in Heroes of the Storm can have a variety of causes.

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
บทความ

Instructions on lowering the maximum frame rate.

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
บทความ

Troubleshooting steps for error "Game Initialization Failed" when launching a game

อัพเดตแล้ว: 3 วัน ก่อน
บทความ

Troubleshooting for latency and connection issues in Heroes of the Storm.

อัพเดตแล้ว: 10 เดือน ก่อน
บทความ

Troubleshooting steps for disconnection issues in Heroes of the Storm.

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
บทความ

These video cards are supported for use with Heroes of the Storm.

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
บทความ

Troubleshooting steps to resolve error message in World of Warcraft.

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
บทความ

ข้อมูลข้อผิดพลาด BLZBNTBNA00000006.

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
บทความ