World of Warcraft™
Overwatch®
Hearthstone™
Diablo® IV
Diablo™ III
Heroes of the Storm™
StarCraft™ II
StarCraft® Remastered
เกมคลาสสิก
Warcraft® III: Reforged™
Diablo® Immortal™
Call of Duty®: Modern Warfare®
Call of Duty®: Black Ops 4
Destiny 2
บัญชี แอพ และร้านค้า
BlizzCon®
Blizzard อีสปอร์ต
เรื่อง

ประเภท

37 ผลลัพธ์สำหรับ "Windows"


ไฟล์ระบบ Windows ที่เสียหายอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเล่นเกม และควรได้รับการซ่อมแซมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
บทความ

วิธีการรัน Pathping บน Windows และ Mac

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
บทความ

คู่มือแนะนำการรัน Traceroute บน Windows และ Mac

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
บทความ

วิธีการอนุญาตให้แอพพลิเคชันสำหรับการสนทนาด้วยเสียงสามารถเข้าถึงไมโครโฟนของคุณ

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
บทความ

วิธีปิดใช้งาน Game DVR และแถบเกมใน Windows 10

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
บทความ

Information on error BLZOWCLI00000001.

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
บทความ

วิธีปิดใช้งานการตั้งค่าเอกสิทธิ์ในการควบคุมสำหรับอุปกรณ์เล่นเสียงและอุปกรณ์บันทึกเสียง

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
บทความ

Information on error BLZOWCLI00000002.

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
บทความ

คำแนะนำในการปิดตัวเลือกการรีสตาร์ทอัตโนมัติสำหรับ Windows

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
บทความ

ไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการที่ล้าสมัยอาจเป็นสาเหตุของปัญหาหลายประการ และเป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรตรวจสอบเป็นอันดับแรกเมื่อเกมมีปัญหา

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
บทความ