บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Get Achievement Credit - Been Waiting A Long Time For This

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10292
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I didn't get the achievement Been Waiting a Long Time for This in Icecrown Citadel
  • Even though a Drudge Ghoul got 30 stacks of Necrotic Plague I didn't get the achievement

For tips on completing achivements like Been Waiting a Long Time for This, visit fan sites like Wowhead. Customer Support can't verify completion of this achievement, and are unable to assist with granting credit.