การชำระเงินด้วย Paypal ล้มเหลว

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 10705
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

หากคุณพบปัญหาในการชำระเงินด้วย Paypal  กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ;

  1. ทำการตรวจเช็คให้แน่ใจว่าได้ทำการยืนยันบัญชี Paypal ของคุณแล้วและบัญชีพร้อมใช้งานได้ รวมถึงทำการตรวจเช็ครายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องดังนี้ ;
     - ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรเครดิต
     - ตรวจสอบยอดเงินที่สามารถใช้ได้มีเหลือเพียงพอ
2. ที่หน้า "วิธีการชำระเงิน" , ลบ "วิธีชำระเงินของคุณ" เดิมที่มีอยู่แล้วออก จากนั้นทำการ "เพิ่มวิธีชำระเงินใหม่" ด้วยบัญชี Paypal กลับเข้าใหม่อีกครั้ง
3. ลองทำรายการซื้ออีกครั้ง

หากคุณยังคงพบปัญหาอยู่เหมือนเดิม กรุณาติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Paypal เพื่อขอรับความช่วยเหลือ