บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Access Email Address Registered to Blizzard Account

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 10883
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Lost access to email, want to change my email address to the one I have access to
  • Don't remember the password to my email account
  • Unable to change email due to the old email not being verified

Try contacting the email service provider to see if they can restore access to your email. 

If they are unable to restore access to your email, we may be able to assist you with updating the email on your Blizzard account. Create a new email account and Contact Us.