โอนย้ายเกมไปยังบัญชี Battle.net อื่น

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11582
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

เกมสามารถถูกโอนย้ายจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งเพื่อเป็น การรวมบัญชี Battle.net เท่านั้น