บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Purchase Lumber Mill Level 3 Blueprint After Getting Achievement - Upgrading the Mill

อัพเดตแล้ว: 11 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11942
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Upgrading the Mill is showing completed, all achievements in-game showing done, still can't buy blueprint

The achievement requires, but does not directly show in-game, that the quest "Reduction in Force" (Alliance/Horde) be completed.

Reduction in Force is given by Weldon Barov (A) or Alexi Barov (H).

Note: If your Barov follower is out on a mission, you will be able to pick up or turn in the quest once the mission is complete and the brother has returned to your Garrison.