Overwatch Console Error LS-403

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 123966
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Blizzard จะระงับหรือห้ามใช้งานบัญชี หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายในเกมและฟอรัมของเรา หากคุณเห็นข้อความนี้ โปรดตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อดูรายละเอียดการละเมิดนโยบาย' การระงับหรือห้ามใช้งานนี้จะส่งผลต่อ Overwatch เท่านั้น และเกมอื่นๆ บนคอนโซลของคุณจะยังใช้งานได้ตามปกติ

หากต้องการอุทธรณ์การระงับหรือห้ามใช้ โปรดตรวจสอบบทความนี้