เกม Blizzard หยุดทำงานและขึ้นจอฟ้า

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 127261

ปัญหาทั่วไป

ฝ่ายบริการลูกค้าของ Blizzard ไม่สามารถสนับสนุนผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ Blizzard เราให้คำแนะนำบางส่วนด้านล่าง แต่ถ้าคุณทำตามคำแนะนำทั้งหมดแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณจะต้องปรึกษาผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือช่างผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่
 

การที่เครื่องขึ้นจอฟ้าแสดงให้เห็นถึงปัญหาขั้นรุนแรงที่เกิดขึ้นกับระบบ โดยจะเกิดในระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น และบางครั้งบ่งบอกถึงระบบปฏิบัติการหรือฮาร์ดแวร์ที่กำลังเสียหาย

  1. อัพเดตไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้
  2. สแกนระบบด้วยโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเพื่อค้นหาไวรัส โปรแกรมไม่พึงประสงค์ หรือมัลแวร์ต่างๆ
  3. โปรแกรมรักษาความปลอดภัยอาจขัดขวางไม่ให้ระบบเข้าถึงไดรเวอร์หรือฮาร์ดแวร์อย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของคุณ
  4. ใช้โปรแกรมตรวจสอบไฟล์ระบบ (System File Checker) เพื่อสแกนไฟล์ระบบปฏิบัติการและค้นหาข้อผิดพลาด
  5. ฮาร์ดแวร์ที่โอเวอร์คล็อกสามารถทำให้ระบบไม่เสถียร ปิดใช้งานการโอเวอร์คล็อกฮาร์ดแวร์ใดๆ รวมถึงการโอเวอร์คล็อกจากโรงงาน
  6. ปัญหาอุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป หรือเรียกว่าโอเวอร์ฮีต อาจทำให้ Windows หยุดทำงาน ตรวจสอบหาอุปกรณ์ที่โอเวอร์ฮีต
  7. หน่วยความจำที่ได้รับการติดตั้งไม่ถูกต้องหรือหน่วยความจำที่เสียหายอาจทำให้ระบบหยุดทำงาน สแกน RAM ของคุณเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด
  8. ปรึกษาผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือช่างผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ฝ่ายบริการลูกค้าของ Blizzard ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ Blizzard