บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Linked the Wrong Console and Battle.net Accounts

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 14014
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I unlink my console and Battle.net accounts?
  • I have multiple Battle.net accounts and linked the wrong one to my console account
  • I have multiple console accounts and linked the wrong one to my Battle.net account

Connections between Battle.net accounts and Xbox Live®, Playstation Network®, or Nintendo Switch® accounts can be removed at any time.

Log in to your Connections in your Account Management page and click the Disconnect button next to the console you want to unlink. Once the wrong console account is disconnected, you can link the correct accounts.

If you don't know what Battle.net account you linked to your console account, contact us.