บทความนี้ได้รับการแปลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และอาจมีข้อผิดพลาดในคำแปล

รับของขวัญ Prime Gaming ผิดบัญชี

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 140811

ปัญหาทั่วไป

ฉันแลกรับของขวัญ Prime Gaming โดยใช้บัญชี Battle.net ผิดบัญชี ฉันกดรับของขวัญ Prime Gaming ในขณะที่เชื่อมโยง BattleTag ผิด

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับรางวัล Prime Gaming ด้วยบัญชีที่ถูกต้อง โปรดไปที่หน้าบัญชีที่เชื่อมโยงของ Amazon เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมโยงกับบัญชี Battle.net ที่ถูกต้อง ถ้าคุณพบว่า Battle Tag ไม่ตรงกับบัญชี Battle.net ที่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

  1. ไปที่หน้าLinked Accounts (บัญชีที่เชื่อมโยง) ของ Amazon
  2. คลิก Manage (จัดการ)
  3. คลิก Unlink this account (ยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีนี้) และคลิก Unlink (ยกเลิกการเชื่อมโยง) อีกครั้งเพื่อยืนยัน
  4. คลิก Link Account (เชื่อมโยงบัญชี) > Blizzard Entertainment > Link Blizzard Entertainment (เชื่อมโยงบัญชี Blizzard Entertainment)
  5. หลังจากยืนยันแล้วว่าเชื่อมโยงบัญชี Battle.net ถูกต้อง ให้ไปที่หน้า Prime Gaming เพื่อรับรางวัลในบัญชี Battle.net ที่ถูกต้อง