ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการระบบขั้นต่ำสำหรับ Warcraft III Reforged™ บน Windows® และ Mac® อยู่ที่ด้านล่างนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้ากันได้ที่อาจจะเกิดขึ้น ความต้องการระบบขั้นต่ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

 ความต้องการระบบขั้นต่ำความต้องการระบบที่แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
โปรเซสเซอร์
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
การ์ดแสดงผล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
หน่วยความจำ
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
พื้นที่เก็บข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
อินเทอร์เน็ตยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูล
อุปกรณ์ป้อนข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ความละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
 ความต้องการระบบขั้นต่ำความต้องการระบบที่แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
โปรเซสเซอร์
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
การ์ดแสดงผล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
หน่วยความจำ
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
พื้นที่เก็บข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
อินเทอร์เน็ต
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
อุปกรณ์ป้อนข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ความละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ: การติดตั้งเกมของ Blizzard ไม่รองรับการใช้ตัวเลือกของ FileVault และไดรฟ์ข้อมูลที่ฟอร์แมตโดยแยกพิมพ์ใหญ่-เล็ก