บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Update "Adventurer" Account Name

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 224043
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't register my real name in my account, it says "Adventurer"

If you cannot update the name on your account, contact Customer Support for assistance.