บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Overwatch Error: Unable to Patch (Nintendo)

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 243933
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I'm receiving Overwatch Error: Unable to Patch (Nintendo)

If your region is currently patching or undergoing maintenance there might be a known issue affecting all players. Check @BlizzardCS on Twitter, or the technical support forums linked at the bottom of this article, for information on any ongoing issues. If there are no known issues, the steps below may resolve patching issues:

  1. If you're using a wireless connection, optimize your internet connection to rule out a connection issue.
  2. Reset your network devices to make sure your router hasn't become flooded with data.
  3. Check your network configuration to find any issues with your firewall, router, or port settings.
  4. Uninstall and reinstall your game.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.