บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

"Please Download the Latest Patch to Play This Game" Message On Switch

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 251467
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't play the game, i just get "Please Download the Latest Patch to Play This Game"
 

If you receive the message "Please Download the Latest Patch to Play This Game":

  1. Close the application
  2. Hover over the game application
  3. Press the + button
  4. Select Software Update
  5. Install any updates
If the issue persists, restart your Switch and try to update again.