บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Diablo II Error: Your connection has been temporarily restricted

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 264949
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Error: "Your connection to Battle.net has been temporarily restricted from this server"
  • Error: "Your connection has been temporarily restricted from Battle.net. This restriction is realm-specific and can last up to 2 weeks" 

Customer Service cannot remove temporary Diablo II play restrictions. 

The Diablo II servers will automatically restrict connections when a game client is performing unauthorized behaviors. These restrictions exist to maintain server stability and prevent exploitative behavior such as botting and hacking.

If you are using an IP address which is shared with other users, any restriction will affect all users of the IP address. If you share your IP address with other players who have gotten a restriction, you will need to acquire a different IP address.

Connection restrictions in Diablo II can be applied for many reasons. Please visit our Temporary Play Restrictions article for a full list. 

You will have to wait until the penalty expires. Customer Service cannot lift temporary play restrictions.