บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Durotar Phasing Incorrect

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 274978
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't see NPCs or other players in Durotar after Shadowlands prepatch
  • I can't see other players when I'm right outside of Orgrimmar

Durotar can be phased in the pre-Legion phase for players who have not completed the entire Legion introductory questline. If you can't see other players when you go out the main gate from Orgrimmar into Durotar, check your quest log or the Warchief's Command Board for the Legion introduction quest, The Legion Returns. Pick up the quest, then complete the entire questline below to fix your phasing:

  1. The Legion Returns
  2. To be Prepared
  3. The Battle for Broken Shore
  4. Fate of the Horde
  5. Emissary
  6. Demons Among Us
  7. Keep Your Friends Close
If you have done the entire questline and the phasing is still incorrect, check to see if you have started any of the following questlines and make sure to finish them to correct the phasing in Durotar: