บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Tame Undead Pet as Hunter

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 275558
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't tame undead beast as undead hunter
  • How do I tame undead beasts

Shadowlands prepatch, patch 9.0, added the ability for Undead hunters to tame Undead pets. While there is functionality coming to Shadowlands which will allow other races to tame Undead pets, that is not currently in game.

We are receiving reports that Undead hunters are not able to tame Undead pets. We are currently investigating, but have no workaround currently.