สำหรับคำแนะนำอุปกรณ์ Mac ดูที่ การอัพเดตการป้องกันไวรัสของ Apple ในคู่มือของ Apple

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจะสแกนหน่วยความจำและพื้นที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจหาและกำจัดไวรัส ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านี้ โปรดอ่านคำแนะนำด้านล่าง:

  • เราขอแนะนำให้ทำการสแกนความปลอดภัยแยกกัน โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสปลายโปรแกรม
  • อย่าใช้งานโปรแกรมการป้องกันแบบเรียลไทม์หลายโปรแกรมพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น Avast และ Kaspersky ให้การป้องกันแบบเรียลไทม์ และไม่ควรใช้งานพร้อมกัน
  • ติดตั้งโปรแกรมหนึ่งที่ให้การป้องกันแบบเรียลไทม์ และอีกโปรแกรมหนึ่งเพื่อใช้งานการสแกนการป้องกันไวรัสตามความต้องการ
  • เรียกใช้การสแกนไวรัสของคุณ ขณะที่ตัวเปิดใช้เกมและเกมเปิดอยู่ เพื่อช่วยตรวจหาปัญหาที่ส่งผลต่อโปรแกรม

การป้องกันแบบเรียลไทม์: ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเหล่านี้จัดว่าไม่ส่งผลกับเกม

หมายเหตุ: โปรแกรมป้องกันไวรัสหลายโปรแกรมออกการอัพเดตซอฟร์แวร์เป็นระยะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณได้รับการอัพเดตก่อนที่จะเริ่มสแกน

การสแกนการป้องกันไวรัสตามความต้องการ: โปรแกรมป้องกันสปายแวร์

โปรแกรมสปายแวร์อาจทำให้เกมหยุดทำงาน ลดขนาดของหน้าต่างเกม และก่อให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อได้ ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์จะสแกนแอพพลิเคชันและพื้นที่เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจหาสปายแวร์ เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส คุณไม่ควรใช้งานการสแกนมากกว่าหนึ่งตัวพร้อมกัน