บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Lucky Yun After Subscription/Game Time Purchase

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 283410
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I purchased the six month sub option but do not have the mount
  • I have six months of game time on my account but no mount
  • I used tokens to get game time but didn't get the mount

To earn the Lucky Yun mount for free you must purchase a six month subscription after February 02, 2021.

If you purchased a subscription (or game time depending on region) and should have the mount but do not, ensure that your purchase is complete or shipped in your order history. Also check that you are not filtering your mount collection by pressing the filter button in the mount collection interface, ensuring Collected and All Sources are checked.

Note: If you were granted the Lucky Yun mount for an existing subscription, you will need to claim the mount from your gifts page or the Battle.net Desktop App. You must claim the mount within 90 days, or the gift will expire and no longer be possible to claim. Customer Support cannot assist with restoring expired gifts.