หากคุณพบปัญหาในการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำหรือไร้สาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา

  1. ปิดโปรแกรมอื่นที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น เกมหรือโปรแกรมที่มีการดาวน์โหลดอื่นๆ
  2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ใช่การเชื่อมต่อที่เสถียร และอาจเป็นสาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่ออื่นๆ ระหว่างการเล่นเกมของ Blizzard ได้ หากเป็นไปได้ ให้พิจารณาเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อที่เสถียรกว่านี้