บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Overwatch Console Error BC-101

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 31350
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Receiving BC-101 error on login
  • Error Code: BC-101

The BC-101 error can occur when the client fails to connect to the server. If you're seeing this message, follow the troubleshooting steps below to resolve the error.

  1. Reset your network devices to make sure your router hasn't become flooded with data.
  2. Check your network configuration to find any issues with your firewall, router, or port settings.
  3. If you're using a wireless connection, optimize your internet connection to rule out a connection issue.
  4. Run your console's built-in connection test (PlayStation 4) (Xbox One) (Nintendo Switch).
  5. Select Show Network Stats from the Options Video menu to view connection information. Our Diagnosing Overwatch Network Problems article defines each stat with possible troubleshooting steps.
  6. Use your console's internet browser to run a Looking Glass test. This will help determine if the problem is between your console and our servers.

Tried everything here?

If the steps above did not resolve your problem, visit our Technical Support forum or contact your console's manufacturer for more assistance (Sony) (Microsoft) (Nintendo).