RAM ที่ผ่านการโอเวอร์คล็อก เสียหาย หรือติดตั้งไม่ถูกต้องอาจทำให้คุณประสบปัญหาเกมค้าง เกมหยุดทำงาน และปัญหาด้านประสิทธิภาพอื่นๆ เช่น FPS ต่ำหรือเกมกระตุก หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ ให้ลองเรียกใช้การทดสอบด้านล่างเพื่อวินิจฉัยปัญหา RAM

หากการทดสอบตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับ RAM ของคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องนำคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

Windows มีเครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ (RAM) ที่ทำการสแกนหน่วยความจำทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะช่วยระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ การใช้เครื่องมือนี้จำเป็นต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าลืมบันทึกเอกสารที่เปิดอยู่ทั้งหมด

  1. กดปุ่ม Windows + R
  2. ในหน้าต่าง Run ให้พิมพ์ mdsched.exe แล้วกด Enter
  3. คลิก รีสตาร์ทเดี๋ยวนี้ และตรวจสอบหาปัญหา (แนะนำ)
    หมายเหตุ: โปรดจดขั้นตอนที่ 4-8 ก่อนดำเนินการต่อ คอมพิวเตอร์ของคุณจะรีสตาร์ท คุณไม่สามารถใช้เมาส์ได้ในเครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำได้

คอมพิวเตอร์ของคุณจะรีบูตเข้าสู่เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำและเรียกใช้การทดสอบหน่วยความจำพื้นฐาน

  1. กด F1 เพื่อหยุดการทดสอบพื้นฐาน แล้วไปที่หน้าจอ ตัวเลือก
  2. ใช้ลูกศรลงเพื่อเลือก แบบขยาย
  3. กด F10
  4. เมื่อเครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้จดข้อผิดพลาดใดๆ ที่การทดสอบรายงาน
  5. กด Esc เพื่อออกจากเครื่องมือและบูตเข้าสู่ระบบ Windows
เครื่องมือ Apple Diagnostics Test ช่วยให้คุณสามารถทดสอบฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาปัญหา เมื่อคุณทดสอบเสร็จแล้ว ให้จดรหัสอ้างอิงใดๆ ก็ตามที่คุณได้รับ ดูรายการรหัสที่เป็นไปได้ในคู่มือรหัสอ้างอิงการวินิจฉัยของ Apple