สำหรับคำแนะนำของ Mac โปรดอ่านคู่มือ การใช้งาน Apple Hardware Test ของ Apple

Windows มีเครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ (Memory (RAM) Diagnostic Tool) ที่ทำการสแกนหน่วยความจำทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะช่วยระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ การใช้เครื่องมือนี้จำเป็นต้องทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าลืมบันทึกเอกสารที่เปิดอยู่ทั้งหมด

 1. ให้เปิด แผงควบคุม
 2. ในช่องการค้นหา ให้พิมพ์คำว่า Diagnose Memory
 3. เลือก วินิจฉัยปัญหาหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. เลือก รีสตาร์ทเดี๋ยวนี้ และตรวจสอบหาปัญหา (แนะนำ)
  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้เมาส์ได้ในเครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ

คอมพิวเตอร์ของคุณจะรีบูตเข้าสู่ เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ และเรียกใช้การทดสอบหน่วยความจำพื้นฐาน

 1. กด F1 เพื่อหยุดการทดสอบพื้นฐาน แล้วไปที่หน้าจอ ตัวเลือก
 2. ใช้ลูกศรลงเพื่อเลือก Extended (แบบขยาย)
 3. กด F10
 4. ทันทีที่ เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ ทำการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้จดข้อผิดพลาดที่รายงาน
 5. กด Esc เพื่อออกจากเครื่องมือและบูตเข้าสู่ระบบ Windows