หมายเลขโทรศัพท์นี้ ไม่สามารถติดต่อกลับได้

อัพเดตแล้ว: 4 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 31809
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์นี้ ไม่สามารถติดต่อกลับได้ โปรดลองหมายเลขอื่นหรือดูที่ battle.net/support/help/ สำหรับตัวเลือกการติดต่อเพิ่มเติม ขอบคุณ

ระบบติดต่อกลับของเราไม่รับรองบางประเทศ บางภูมิภาคและผู้ให้บริการบางราย ในบางกรณีซึ่งพบได้ยาก เราจะบล็อกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่แสวงหาผลประโยชน์ คุณยังคงสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้ทางตัวเลือกการติดต่อแบบอื่นๆ ของเรา