บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Complete Quest - The Dreadblades

อัพเดตแล้ว: 2 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 63729
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I'm unable to loot the Dreadblades for the quest “The Dreadblades” 
  • I left the Dreadblades scenario and I can't get back to it

To get to the area you need for the quest "The Dreadblades", you have two options:

  • Head to Booty Bay and find Fleet Admiral Tethys on the ship The Crimson Veil. Tethys will have the dialogue option Set sail for Azsuna! 
  • If you have flight in Broken Shores or a flight path to Azsuna, you can fly to Aszuna directly from Legion Dalaran to the quest point of interest marked on your map
Either option will allow you to continue with the questline.