ไฟร์วอลล์สามารถขัดขวางแพ็คเก็ตที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือเปลี่ยนลำดับความสำคัญของแพ็คเก็ตเหล่านั้นได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อล่าช้า การแพตช์ และการเชื่อมต่อกับบริการ Blizzard  หากต้องการแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์ของเราเตอร์ คุณจะต้องทำตามกระบวนการเหล่านี้โดยอ้างอิงวิธีการในคู่มือจากผู้ผลิตเราเตอร์:

  • รีเซ็ตเราเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาการกำหนดค่า
  • อัพเดตเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณได้รับการแก้ไขบั๊กและมีระบบการทำงานที่ทันสมัย

หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟร์วอลล์สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ โปรดเลือกระบบปฏิบัติการที่ด้านล่าง:

Blizzard ไม่มีการสนับสนุนเกี่ยวกับพร็อกซี ไฟร์วอลล์ หรือเราเตอร์โดยตรง หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดค่าเราเตอร์หรือไฟร์วอลล์ โปรดติดต่อ ISP หรือผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ หากคุณใช้ไฟร์วอลล์หรือโปรแกรมพร็อกซีที่ไม่ได้มากับระบบปฏิบัติการ ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรมชั่วคราว หรือติดต่อทีมสนับสนุนของโปรแกรมเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกำหนดค่า