โฟลเดอร์แคชที่เสียหายสามารถก่อให้เกิดปัญหากับเกม Blizzard บางเกมได้ การลบโฟลเดอร์นี้จะไม่ส่งผลกับข้อมูลเกมของคุณ และอาจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากไฟล์ที่เก่าเกินไปได้

Windows

 1. ปิดโปรแกรมของ Blizzard ที่เปิดอยู่
 2. กด Ctrl+Shift+Esc เพื่อเปิด Task Manager (ตัวจัดการงาน)
 3. คลิกแท็บ Processes (กระบวนการ)
 4. หาก agent.exe กำลังทำงานอยู่ (หรือ Blizzard Update Agent ใน Windows 10) ให้เลือกแล้วคลิก End Process (จบกระบวนการ)
 5. ไปยังโฟลเดอร์ที่มีไดเรกทอรีแคช:
  1. กด Windows+R เพื่อเปิด Run dialogue (กล่องโต้ตอบเรียกใช้)
  2. พิมพ์ %ProgramData% ในช่องเรียกใช้ แล้วกด Enter
 6. หากมีโฟลเดอร์ Blizzard Entertainment อยู่ในไดเรกทอรี ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์นั้นและเลือก Delete (ลบ)
 7. รีสตาร์ทแอพเดสก์ท็อป Battle.net แล้วเปิดใช้งานเกมอีกครั้ง

Mac

 1. ไปที่ Finder คลิกที่เมนู Go (ไป) และเลือก Computer (คอมพิวเตอร์)
 2. คลิก Macintosh HD
 3. ไปยังไดเรกทอรี /Users/Shared/Blizzard
 4. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Battle.net แล้วเลือก Move to Trash (ย้ายไปที่ถังขยะ)
 5. รีสตาร์ทแอพเดสก์ท็อป Battle.net แล้วเปิดใช้งานเกมอีกครั้ง