บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Mail Gold or Items to Another Realm or Faction

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10818
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't send gear to my alt on another realm 
  • I want to send gold to my character of the opposing faction

In Modern World of Warcraft, you can:

  • Send Battle.net Account Bound items to your own characters in any realm
  • Send gold and non-soulbound items to your own characters in the same realm, even if they are of the opposing faction 

Gold and items cannot be sent to another realm or faction in WoW Classic or Wrath of the Lich King Classic.