บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Game Initialization Failed

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 123359
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Cannot launch the game with error "Game Initalization Failed"

To resolve this error:

  1. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
  2. If you're using a VPN, try removing it.
  3. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, visit our Technical Support Forums (World of Warcraft) (StarCraft II) (Diablo III) (Hearthstone) (Heroes of the Storm) (Overwatch) or contact us.