บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Game Initialization Failed

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 123359

ปัญหาทั่วไป

Cannot launch the game with error "Game Initalization Failed"

To resolve this error:

  1. Configure your security software's exception list to allow Blizzard applications to run.
  2. If you're using a VPN, try removing it.
  3. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, visit our Technical Support Forums (World of Warcraft) (StarCraft II) (Diablo III) (Hearthstone) (Heroes of the Storm) (Overwatch) or contact us.