การตั้งสถานะแสดงออฟไลน์จะทำให้ทุกคนในรายชื่อเพื่อน Blizzard เห็นว่าคุณออฟไลน์ทั้งในแอพ Battle.net และในเกม การเล่นเกมและคุณลักษณะเฉพาะเกม เช่น ระบบจับคู่ จะไม่ได้รับผลกระทบในขณะที่คุณอยู่ในสถานะแสดงออฟไลน์ โปรดทราบว่าในกรณีของ World of Warcraft ตัวละครในเกมของคุณจะยังคงแสดงสถานะออนไลน์อยู่

ในขณะที่คุณอยู่ในสถานะแสดงออฟไลน์ คุณสามารถส่งและรับข้อความในแอพได้เช่นเดิม ซึ่งคุณสามารถตอบกลับข้อความตอนไหนก็ได้