แลกรหัสยอดคงเหลือแล้วพบข้อผิดพลาด "อ๊ะ! มีบางอย่างผิดพลาด"

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 131958
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • ใช้รหัสยอดคงเหลือไม่ได้
  • ไม่สามารถแลกรหัสยอดคงเหลือได้ และพบข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อรหัสที่ป้อนไม่ถูกต้อง

หากก่อนหน้านี้คุณแลกรหัสในแอพ Battle.net ให้ลองเปลี่ยนไปแลกรหัสในหน้าการจัดการบัญชี Battle.net แทน

หากคุณยังพบปัญหาดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ขายรหัสของคุณเพื่อขอคืนเงินหรือเปลี่ยนรหัส หากรหัสดังกล่าวเป็นของขวัญ โปรดสอบถามเพื่อนที่มอบรหัสให้คุณ