บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Want to Swap Character Names

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 14018
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • I cannot buy two name changes to swap the names between two of my characters
  • I want to swap names between two of my characters but I don't know how

If you want to swap the names of two characters, you will need to use 3 Character Name Changes in the following order:

  1. Rename Character A to a new name
  2. Rename Character B to Character A's old name
  3. Rename Character A to Character B's old name

Customer Support cannot assist in bypassing this process.