บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Want to Swap Character Names

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 14018
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • I cannot buy two name changes to swap the names between two of my characters
  • I want to swap the name between two of my characters, but I can't do it with the name change service

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

It is not possible to swap the names of two characters in the same account through the Character Name Change service.

For Modern WoW characters only, Customer Support can help you —however, you will need to pay for the name change of both of your characters. Please add a credit card to your Battle.net Account Payment Methods and contact us. If you don't have a credit card, we also accept Battle.net Balance.