บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How to Download a Blizzard Game

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 15893
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Where can I install the game I just purchased
  • How do I install the game

  1. Download and install the Blizzard Battle.net app
  2. Launch the app
  3. Log in with your Blizzard Account
  4. Select the game you wish to install
  5. Click the Install button to download and install the most recent version of the game

Note: Classic games such as Diablo II and Warcraft III can be found on the Account Management page.