บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Disenchant Hearthstone Cards

อัพเดตแล้ว: 2 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 195185
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't see my disenchant button.
  • Trying to disenchant cards is not doing anything

Mass Disenchant Button Missing

The mass disenchant button will not appear if you don't have anything to mass disenchant. You can only mass disenchant if you have at least 3 copies of the same card. Otherwise, you need to disenchant the cards one-by-one.

Disenchanting Classic Cards

You can disenchant Classic cards from your Legacy Set, but you cannot disenchant Classic Format cards. Classic Format cards are mirrored copies of the cards you own in your Legacy Set, and not duplicates. If you disenchant a Classic card from your Legacy Set, the counterpart in Classic Format will disappear.