บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

World of Warcraft In Game Settings Resetting on Logout

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 21223
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • My in-game settings are not saved in WoW.
  • When I log out my custom game settings go back to default.

Corrupted World of Warcraft settings and permission problems may cause issue saving your in-game settings. Before troubleshooting, ensure that you are logging out of your character after changing settings. Disconnections and crashes will cause any changed settings to revert. If you still need help, follow the steps below to troubleshoot this issue:

  1. Reset your user interface to make sure your files and addons are not corrupted.
  2. Log into the affected character, type this command into the in game chat box, and press enter. Safely log out of the character to ensure that the setting is saved.
    • /console synchronizeSettings 1
  3. Try creating a new administrator account to resolve permissions issues.
  4. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.