บัญชี Blizzard สำหรับเด็กจะต้องมีส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง

เราไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีสร้างบัญชี Blizzard โดยใช้ชื่อของเด็กเอง หากเด็กยังมีอายุไม่ถึง 13 ปี จะต้องสร้างบัญชี Blizzard โดยใช้ชื่อของผู้ปกครองเท่านั้น

สร้างบัญชีสำหรับบุตรหลานของฉัน