บทความนี้ได้รับการแปลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และอาจมีข้อผิดพลาดในคำแปล

ลบบัญชี Battle.net

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 2659
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • ลบบัญชี Battle.net

หากคุณต้องการลบบัญชีของคุณ คุณสามารถสร้างคำขอเพื่อลบข้อมูลส่วนตัวจากบัญชีของคุณ การดำเนินการตามคำขอลบข้อมูลนี้จะนำไปสู่การลบข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชี Battle.net ของคุณอย่างถาวร

ข้อมูลที่จะถูกลบประกอบด้วย:

  • ชื่อ
  • ข้อมูลติดต่อ (อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น)
  • รายละเอียดความปลอดภัย
  • วิธีชำระเงินที่บันทึกไว้
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบอย่างถาวร:
  • ประวัติการซื้อ
  • เกม รหัส โปรโมชั่น และไอเท็มในเกมที่เคยซื้อ
  • บัญชีเกมและความก้าวหน้าในเกมทั้งหมด
  • ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Blizzard
  • ยอดคงเหลือ Battle.net ที่เหลืออยู่

คำขอนี้จะรวมเฉพาะบัญชี Battle.net ที่ส่งคำขอและเกมที่เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวเท่านั้น หากคุณมีบัญชีเกมที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี Battle.net บัญชีเหล่านั้นจะไม่ถูกรวมอยู่ในคำขอจนกว่าคุณจะเชื่อมโยงบัญชีเกมกับบัญชี Battle.net ของคุณ

คำขออาจต้องรอเวลาดำเนินการสูงสุด 30 วัน เมื่อกระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อย Blizzard จะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเหล่านี้หรือกู้คืนบัญชีให้กลับไปอยู่ในสถานะเดิมได้อีก ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม

คลิกที่นี่เพื่อสร้างคำขอ 

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่สามารถลบบัญชี Battle.net ให้ได้