ลบบัญชี Blizzard

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 2659
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

ลบบัญชี Blizzard

หากคุณต้องการลบบัญชีของคุณ คุณสามารถสร้างคำขอเพื่อลบข้อมูลส่วนตัวจากบัญชีของคุณ การดำเนินการตามคำขอลบข้อมูลนี้จะนำไปสู่การลบหรือปิดบังข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในบัญชี Blizzard อย่างถาวร

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบหรือปิดบังความเป็นเจ้าของ:

  • ชื่อ
  • ข้อมูลติดต่อ (อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น)
  • รายละเอียดความปลอดภัย
  • วิธีชำระเงินที่บันทึกไว้
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบอย่างถาวร:
  • ประวัติการซื้อ
  • เกม รหัส โปรโมชั่น และไอเท็มในเกมที่เคยซื้อ
  • บัญชีเกมและความก้าวหน้าในเกมทั้งหมด
  • ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Blizzard
  • ยอดคงเหลือ Blizzard ที่เหลืออยู่

คำขอนี้จะรวมเฉพาะบัญชี Blizzard ที่ส่งคำขอและเกมที่เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวเท่านั้น หากคุณมีบัญชีเกมที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี Blizzard บัญชีเหล่านั้นจะไม่ถูกรวมอยู่ในคำขอจนกว่าคุณจะเชื่อมโยงบัญชีเกมกับบัญชี Blizzard ของคุณ

คำขออาจต้องรอเวลาดำเนินการสูงสุด 30 วัน เมื่อกระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อย Blizzard จะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเหล่านี้หรือกู้คืนบัญชีให้กลับไปอยู่ในสถานะเดิมได้อีก ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม

คลิกที่นี่เพื่อสร้างคำขอ คุณอาจต้องส่งเอกสารยืนยันตนที่มีรูปภาพซึ่งออกให้โดยรัฐบาล (เช่น บัตรประชาชน) ด้วย