การใช้พร็อกซีอาจเป็นสาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่อ การติดตั้ง หรือการแพตช์ โปรดทำตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณด้านล่างเพื่อปิดใช้งานการตั้งค่าพร็อกซี

 1. กด ปุ่ม Windows+R
 2. พิมพ์ inetcpl.cpl ลงในหน้าต่างเรียกใช้
 3. คลิก ตกลง
 4. คลิกแท็บ การเชื่อมต่อ
 5. เลือก ไม่ต้องเรียกเลขหมายเพื่อเชื่อมต่อ (ถ้ามี)
 6. คลิก การตั้งค่า LAN
 7. ยกเลิกการทำเครื่องหมายหน้าช่อง ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบ LAN ของคุณ
  หาก ไม่มีเครื่องหมายหน้าการตั้งค่านี้ ให้เปลี่ยน การตั้งค่าตรวจหาอัตโนมัติ
 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีมาก่อน มัลแวร์อาจเปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว หากมีการทำเครื่องหมายหน้าการตั้งค่าพร็อกซีทั้งคู่ ให้เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหลังจากยกเลิกการทำเครื่องหมาย

การปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ใน Internet Explorer (เวอร์ชัน 10 และต่ำกว่า)

 1. เปิด Internet Explorer
 2. กด Alt + F
 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายหน้าช่อง ทํางานแบบออฟไลน์
 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครือข่าย
 2. เลือกบริการเครือข่ายที่คุณต้องการใช้จากรายชื่อ
 3. คลิก ขั้นสูง จากนั้นคลิก พร็อกซี
 4. ยกเลิกการเลือกโพรโทคอลที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง