บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unknown Error HF-1

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 256854
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • I can't start any game and always get the error HF.1
 • I get "unknown Error HF-2" when I try to connect to Overwatch
 • I get the "unknown Error HF-5" after disconnecting in Overwatch

If you are experiencing this error, please try the following the steps below.

 1. Delete the temp files for Overwatch.
  1. Press Win+R
  2. Type %localappdata%
  3. Open Blizzard Entertainment folder
  4. Find Overwatch folder and delete it.
  5. Repair Overwatch in the Blizzard Desktop App.
 2. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
 3. Try creating a new administrator account to resolve permissions issues.
 

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.