ข้อผิดพลาด: เราไม่พบบัญชี Battle.net

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 274175
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Battle.net ด้วยอีเมลของฉันได้
 • อีเมลของฉันถูกต้อง แต่ระบบแจ้งว่าไม่พบบัญชีของฉัน

คุณจะได้รับข้อผิดพลาดนี้หากคุณป้อนอีเมลหรือรหัสผ่านผิดในหน้าต่างเข้าสู่ระบบของแอพ Battle.net

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

 1. ออกจากแอพ Battle.net อย่างสมบูรณ์ โดยคลิกขวาที่ไอคอน Battle.net บนถาดระบบ จากนั้นเลือก ออกจากระบบ หรือ ออก
 2. เปิดแอพ Battle.net อีกครั้ง
 3. หากคุณใช้ตัวจัดการรหัสผ่านที่มีบริการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ ให้ลบอีเมลและรหัสผ่านที่กรอกไว้ล่วงหน้า
 4. จากนั้นพิมพ์อีเมลและรหัสผ่านด้วยตนเอง

หากปัญหายังคงอยู่ โปรดตรวจสอบตามรายการด้านล่างนี้

อีเมลผิด

 1. หากคุณมีหลายอีเมล ให้ตรวจสอบว่าคุณเลือกป้อนอีเมลที่ถูกต้องหรือไม่
 2. หากคุณบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีของคุณ ให้ลองใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่ระบบ

รหัสผ่านผิด

 1. ตรวจสอบว่าคุณเปิด Caps Lock อยู่หรือไม่ กล่องป้อนข้อมูลรหัสผ่านนั้นแยกตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ว่าเป็นตัวอักษรที่ต่างกัน
 2. หากคุณใช้แป้นพิมพ์หลายภาษาหรือหลายรูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ภาษาหรือรูปแบบใดป้อนรหัสผ่าน
 3. ลองพิมพ์รหัสผ่านของคุณใน Notepad เพื่อตรวจสอบสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์

ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ใช่ไหม

หากคุณยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ หากคุณไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน แสดงว่าคุณป้อนอีเมลผิด ในกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อเรา