ฉันได้รับข้อผิดพลาด: อ๊ะ! รหัสที่ป้อนไม่สามารถใช้ได้

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 34196
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • เกิดข้อผิดพลาด รหัสที่ป้อนไม่สามารถใช้ได้ โปรดตรวจสอบรหัสแล้วลองอีกครั้ง ถ้ายังเห็นข้อผิดพลาดนี้อีก โปรดลองใหม่ภายหลัง เนื่องจากเกมหรือเว็บไซต์อาจอยู่ระหว่างการบำรุงรักษา
  • พบข้อผิดพลาดในการแลกรับซีดีคีย์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ระบุว่ารหัสที่คุณกรอกไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบรหัสเพื่อหาข้อผิดพลาดและลองอีกครั้ง

โปรดทราบว่าตัวอักษรและอักขระต่อไปนี้มีลักษณะคล้ายกันและอาจทำให้คุณกรอกผิด:

  • B และ 8
  • G และ 6 และ C
  • 2 และ Z และ 7
  • 4 และ H
  • E และ F
  • 5 และ S

หากคุณตรวจสอบแล้วว่ารหัสถูกต้อง แต่ยังไม่สามารถแลกรับรหัสได้ โปรดติดต่อเราพร้อมกับแนบรูปภาพของรหัสมากับคำขอของคุณ